MÅNGFALDENS UNIFORM

Huvudduk, kippa och turban. Det är de tre religiösa huvudbonader som polisen inkluderat i sin uniform.
– Det är bra, om företag gör likadant går det inte att skylla på att slöjan skrämmer bort kunder, säger Iman Aldebe som designat huvudduken för poliser.

Text: Hanna Rahlén
Foto: Iman Aldebe

 

Det var 2006 som polisen valde att utöka vad polisuniformen innefattar, med förklaringen att det har med mångfalden att göra.
– Det blir en bredare rekryteringsbas där religiös tillhörighet inte ska vara ett hinder, säger Martin Lundin på Rikspolisstyrelsen.
I dagsläget finns det ingen polis som använder huvudduk utan bara civila anställda inom polisen, som till exempel passkontrollanter som bär en civiluniform.

Iman Aldebe designar muslimska kläder och huvudbonader och fick uppdraget att ta fram en passande polisslöja. Hon berättar att det var svårt att göra en slöja som både skulle vara praktisk och säker på samma gång.
– Den var tvungen att vara utan nålar och såpass säker att personen som bär slöjan inte kan strypas i den, förklarar hon.


20130108-142909_400

 

 

 

citat-polis_250

Trots att det är mycket att tänka på vid skapandet av uniformsslöjor så tycker Iman Aldebe att det är en bra satsning.
– Det är bra för företaget om huvudbonaden passar till den övriga uniformen och det är bra för arbetssökande då det blir lättare att få jobb även om man bär slöja, säger hon.

Polisens initiativ att ta med religiösa huvudbonader i uniformen har fått blandad respons, främst från allmänheten.
– Det är ju vissa som hör av sig för att de är missnöjda för att huvudbonaderna visar en religiös åsikt. Men åsikter har ju alla, de sitter ju inte i vad man bär på huvudet, säger Martin Lundin.
Iman Aldebe har tankar om var det mer skulle passa bra att ta in slöjan som en del av en arbetsuniform.
– Jag skulle gärna designa för sjukvården, kollektivtrafiken, försvaret och IKEA, säger hon.
Hon menar att det är mer välkomnande om slöjan är inkluderad i arbetsuniformer.
– Dessutom är det bra att ha personal med olika bakgrund eftersom det är så kundkretsarna ser ut.

Comments are closed